Kiropraktorklinik i Vasastan
Legitimerade kiropraktorers riksförbund
Kiropraktorerna behandlar ryggproblem.

Behandling med kiropraktik

Kiropraktik är primärvård med en helhetssyn på funktion, hälsa och välmående. Kiropraktik omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten. Det förekommer även andra typer av behandlingar av obalanser i kroppen.

Kiropraktorn är specialist på att diagnostera och korrigera funktionsstörningar i det neuromuskuloskeletala systemet som på kiropraktorspråk brukar kallas subluxationer eller dysfunktioner. Detta kan beskrivas som en försämrad rörelse i leden vilket gör att kroppen belastas felaktigt även vid normal rörelse. Denna nedsatta funktion kan i sin tur påverka andra leder, muskler, diskar, och nervbanor.

Smärta är oftast ett sent tecken på en funktionsstörning, andra kan vara stelhet, domningar, arm/ben smärta och huvudvärk. Smärta är därför en dålig indikator på att allt inte står rätt till. Smärta är nämligen det sista som kommer och det första att försvinna.

Kiropraktorer behandlar bland annat ryggproblem.