Kiropraktorklinik i Vasastan
Legitimerade kiropraktorers riksförbund
Kiropraktorerna behandlar ryggproblem.

Historia

Kiropraktik betyder ”att praktisera med händerna” av grekiskan chiro = hand och praktikos = praktisera. Kiropraktik som verksamhetsområde grundades av kanadensaren DD Palmer i USA 1895. Han satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Två år senare grundade han där i dag första skolan för kiropraktik. Idag finns 25 högskolor i Australien, England och Danmark, Frankrike, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA. För närvarande finns cirka 60.000 högskoleutbildade kiropraktorer i världen. Kiropraktik är därmed den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden efter läkare och tandläkare. Sverige fick sin första högskoleutbildade kiropraktor 1921. Yrkeskåren fick statlig legitimering av riksdagen 1988. De högskoleutbildade kiropraktorerna är organiserade i nationella yrkesförbund, i Sverige, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Dessa är sedan medlemmar i regionala organisationer så som European Chiropractors Union (ECU) och World Federation of Chiropractic (WFC). WFC är medlem i Världshälsoorganisationen WHF, och dess organ för medicinsk vetenskap, Council of International organisation for Medical Science (CIOMS).